Portal Rasmi

 Portal KPM dan PPD
  
KPM
 http://www.moe.gov.my/  
PPD KLUANG  http://ppdkluang.edu.my/v1/  
PPD PONTIAN  http://ppdpontian.edu.my/  TP Sekolah
SPS  http://sps.moe.gov.my/
 Data Sekolah
ePerlu  http://www.moe.gov.my/datakeperluansekolah/  Data Keperluan Sek
ePantau
 http://ppdkluang.edu.my/pantau/index.php Enrolmen murid
BHG SUKAN KPM  http://www.moe.gov.my/bsukan/  Sukan
BHG PEMBANGUANAN KURIKULUM  http://www.moe.gov.my/bpk/  Kurikulum
TARANTULA  http://btp.tarantula.my/  NILAM
LDP  http://apps1.moe.gov.my/splg/  Kursus Dalaman
JBT AKAUNTAN MALAYSIA  http://www.anm.gov.my/main.php  ePenyata Gaji ...
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA  http://www.mpm.edu.my/  MUET, STPM..
STANDARD GURU MALAYSIA  http://apps1.moe.gov.my/sgm/  Prestasi Guru
PANGKALAN DATA MURID
 http://apps2.moe.gov.my/sekolahmalaysia/ SMM Online
KAJIAN PENILAIAN SISTEM PENDIDIKAN NEGARA
 http://202.186.27.187/pmo/

 Kajian Penilaian
 ONE STOP DATA CENTER JPNJ
 http://jpnjdata.net/ah/menu/index.html Bil Guru BM
 Portal Peperiksaan
  
 SPPBShttp://sppbs.moe.gov.my/sppbs/
 SPPBS (KSSR)
 SAPShttp://sapsnkra.moe.gov.my/access-denied.php
 SAPS (KBSR)
 NKRAhttp://nkra.moe.gov.my/ LINUS
   

Comments